This is a free Purot.net wiki

ETUSIVU_Näyttötyöni kuvaus

Hankesuunnittelu somea hyödyntäen

Hanketiedot

  • Nimi: iPORO-esiselvityshanke
  • Kesto: 9 kk (arvioitu alkamisaika 1.4.2012)
  • Hallinnoija: Lapin ammattiopisto
  • Yhteistyökumppani: Paliskuntain yhdistys
  • Hanketukihakemus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
     

Miten hyödynnetty somea:

- Hankesuunnittelu on kuvattu blogina www.hankesuunnittelu.blogspot.com
- Hankesuunnitelma on kirjoitettu GoogleDocs-asiakirjana, joka mahdollistaa verkkokirjoittamisen, kommenoinnin ja jakamisen
- Ensimmäiset hanketiedotteet on tehty hyödyntäen verkon tarjoamia mahdollisuuksia: 1) Prezi-tiedote 2) Audiboo-äänitiedote (ns. "Hissipuhe")
- Hankesuunnittelublogiin on lisätty äänikommentointimahdollisuus hyödyntäen Voxopop-työkalua 

Discuss & brainstorm