This is a free Purot.net wiki
  • View:

Prezi

Muistiinpanot/Verkkokirjoittaminen

Prezillä toteuttamani esitys aiheena verkkokirjoittaminen

Lähteet:

  • Teksti: Lähijakson aikana iPadiin Muistio-sovelluksella kirjaamani muistiinpanot
  • Valokuvat: Omia otoksia kesälomalla 2011 

 

 

Hanketiedote nro 1 Prezi-esityksenä

iPORO-hankkeemme ensimmäisen hanketiedotteen laadin Prezi-esityksenä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tämä Prezi on upotettu hankesuunnitteluvaiheelle laatimaani blogiin www.hankesuunnittelu.blogspot.com

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Purot.net-opettelua: Yritin ensin upottaa kaikki laatimani Prezit peräkkäin tavallaan "samaan laatikkoon". Tallennusvaiheessa aina jotakin häivisi jonnekin... Eli jokaiselle uudelle sisällölle (oli se sitten Prezi tai kirjoitusta tai jotakin muuta) kannattaa tehdä oma "laatikkonsa".
sknuut   (22.11.2011 11:03)
  Reply